Hos Familieværk tilbyder vi samtaler til forældre/par, der har brug for støtte og sparring i forhold til udfordringer i forældreskabet og familielivet. Det kan eksempelvis være udfordringer med at blive forældre, problematikker relateret til din/jeres forældrerolle eller grundet særlige omstændigheder hos barnet. Vær opmærksom på at vi ikke tilbyder terapi til børn. 

Vi har indgående viden om udviklingspsykologi, både inden for normal- og specialområdet, og har specialiseret os inden for tilknytning, mentalisering og affektregulering.

I forældresamtaler arbejder vi med bl.a.:

  • Udfordringer med at dit/jeres barn har fået en diagnose, er udadreagerende, sensitiv eller udviser tegn på mistrivsel.
  • Hvordan får vi en hverdag, hvor alle i familien trives?
  • Skilsmisse
  • Hvordan undgår jeg at min egen opvækst præger mit barn negativt?
  • Hvordan passer vi på os selv og hinanden i et fertilitetsforløb?
  • Samtaler om fødselsoplevelser og efterfødselstiden
  • At lande i forældrerollen – fra kærestepar til forælderskab
  • Uenighed i forhold til opdragelse og indretning af familieliv

Kontakt os

Du har mulighed for at bestille tid hos Maria eller Laura under booking. Det er her også muligt at bestille tid til en gratis forsamtale, hvor vi kort kan drøfte din situation og hvordan vi kan hjælpe dig.

For øvrige spørgsmål er du velkommen til at skrive til familievaerk@protonmail.com.